Stichting

Stichting Nijmegen als oorsprong van de automobiliteit in Nederland, treedt naar buiten met www.autostadnijmegen.nl.

KVK: 69766266

Bank: NL38 ABNA 0254 4661 84

De doelstellingen

– Een voor veel Nijmegenaren onbekend stuk geschiedenis opnieuw onder de aandacht te brengen.
– Op 28 april 2018 een leuk gevarieerd programma te brengen met aandacht voor het verleden maar tevens in een aanvullend programma doorgetrokken naar (auto)mobiliteit van de toekomst.
– Dit via subsidies en sponsorgelden rond te krijgen.
– In de aanloop naar 28 april 2018 veel promotie en publiciteit hieraan te geven via social media, pers, bladen etc.
– De contacten onderhouden met de participanten, Classic Events ( www.parijsamsterdam.nl ), KNAC, Gemeente – Nijmegen afdeling EZ en Evenementen, Green Capital en Evenementlocatie.

Het bestuur bestaat per 1 februari 2018 uit:

– Bert Muhren (initiatiefnemer en contactpersoon);
– Jeroen van den Broek

Met als ambassadeurs:

– Hans van Delft
– Ger Leenders.